W przypadku altan ogrodowych wielkość konstrukcji ma znaczenie. Samowola budowlana jest tutaj niewskazana, w każdym przypadku postawienie nowego obiektu na swojej działce wymaga odnotowania przez odpowiedni organ administracyjny. Procedura ta wygląda jednak różnie, w zależności od wielkości altany ogrodowej.

Małe budowle o powierzchni do 35 m. kw nie wymagają pozwolenia na budowę. Taka altanka musi być jednak zgłoszona w starostwie powiatowym. Do dokumentacji, inwestor zobowiązany jest dołączyć szkic poglądowy w formie rysunku, na którym wyraźnie widoczny jest plan oraz wymiary altanki. Rysunek ten nie musi być wykonany przez uprawnionego specjalistę. Co ciekawe, w Polsce nie ma konkretnych przepisów, mówiących o odległościach altany ogrodowej od granicy działki, jest więc spora swoboda w jej rozmieszczeniu.

Altanka ogrodowa może być zaplanowana jeszcze na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Jeśli w projekcie uwzględniono tę budowlę, wówczas nie trzeba dodatkowo jej zgłaszać. Według prawa pozwolenia na budowę nie wymagają altany ogrodowe o pow. poniżej 35 m. kw w liczbie dwóch sztuk na każde 500 m. kw działki. Większe zagęszczenie wymaga już takiego pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem wykonanym przez osobę uprawnioną dotyczy altanek ogrodowych dużych, czyli o powierzchni przekraczającej 35 m. kw, a także w przypadku, kiedy jest ich zagęszczenie przekracza wyżej opisane warunki lokalizacji.

Kiedy montowana przez nas konstrukcja zostanie zakwalifikowana jako altana? To proste, altana jest niewielkich rozmiarów budowlą, często ażurową, będąca elementem architektury ogrodowej lub obiektem służącym rekreacji, wypoczynkowi oraz schronieniu się przed słońcem albo deszczem.